Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2014

melancolie
19:54

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.

Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?

Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąć.
Miniesz - a więc to jest piękne.

Uśmiechnięci, współobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.

— W.Szymborska
Reposted fromresort resort viapouler pouler
19:52
Reposted fromweheartit weheartit viaaneth aneth
melancolie
15:52
4167 19de 390

May 22 2014

melancolie
18:03
-Robiłam dzisiaj przysiady.
-Bo ci żarcie na podłogę spadło?
— S. ♥
Reposted fromstripmymind stripmymind viaxannabelle xannabelle

May 19 2014

19:46
6600 4689 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaaneth aneth
melancolie
19:43
3716 35e5 390
siniaczki
Reposted fromznikajac znikajac viacitiesofnight citiesofnight
melancolie
19:43
Tak, chcę się zmęczyć, pobrudzić, umordować, nałykać kurzu, spalić słońcem i zmoczyć przez deszcz. Chcę poczuć (...) życie, jakbym je miała pod skórą.
— B. Pawlikowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viacitiesofnight citiesofnight

May 18 2014

melancolie
19:00
11:00
♥ | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaxannabelle xannabelle
melancolie
10:59
6951 892d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
melancolie
10:59
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa
Reposted fromvanirr vanirr viaxannabelle xannabelle
melancolie
10:58
na smutek dobre są rzeczy na 'S' - słodycze, spanie, sauna, seks.

May 17 2014

melancolie
15:12
7895 0f3a 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaxannabelle xannabelle
15:12
5054 ac6e 390
Reposted fromnameherhope nameherhope viaxannabelle xannabelle
06:47
06:47
2394 1cb7 390
Reposted fromwestwood westwood viaviva-salvadore viva-salvadore
melancolie
06:46
8793 a925 390
Reposted fromtake-care take-care viam-jak-magia m-jak-magia

May 16 2014

12:26
1471 44fe 390
melancolie
12:25
Stare przyjaźnie obracają się w pył
— Te-Tris "Trzeba żyć"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
melancolie
12:25
6840 8a46 390
Reposted fromJamalus Jamalus viam-jak-magia m-jak-magia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl